V rámci kulturních programů a aktivit si každý může vybrat to, co je jeho srdci a zájmům nejbližší.
Mezi tradiční programy, které v domově pro seniory jsou, patří nejrůznější druhy cvičení, trénování paměti, společenské hry, arteterapie - tvoření různými technikami, muzikoterapie, ergoterapie - léčba prací, společené posezení, reminiscence - vzpomínání, osalvy narozenin, mše svaté, canisterapie - léčba psí láskou, cestománie, přednášky a mnoho dalšího.
Spolupracujeme také s různými organizacemi, od mateřských škol, přes základní školy, zájmové kroužky ale také dobrovolníky a osobami, které se rozhodnou seniorům věnovat svůj volný čas.
Pravidelné aktivity probíhají od pondělí do pátku, vždy dopoledne i odpoledne.

Fotogalerie

Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit
Ochutnávka aktivit