Sociální podnik - prádelna MG Senior centrum OP s.r.o.

Projekt „Sociální podnik - prádelna MG Senior centrum OP s.r.o.“, registrační číslo CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0016213 je spolufinancován Evropskou unií.

Smyslem podnikatelského záměru je vznik nového stabilního sociálního podniku, který umožní ekonomický rozvoj a zároveň zajistí vytvoření a udržení celkem 5 nových pracovních míst. Tímto projektem se zvýší pracovní příležitosti osob znevýhodněných na trhu práce, kterým jejich specifické potřeby při výkonu povolání znemožňují začlenění do běžného pracovního prostředí.

Hlavní cíl vybudování sociálního podniku je udržet si dlouhodobou prosperitu, s důrazem na poctivé a slušné jednání, které bude plně respektovat specifické potřeby svých zaměstnanců a vytvoří optimální podmínky pro jejich pracovní  uplatnění.