DOTACE 2020

V roce 2019 jsme se pomalu připravovali na přechod vysílání na nový vysílací standart, tyto přípravy jsme prováděli také začátkem roku 2020,  v tom nám pomohla dotace kraje Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standart DVB-T2 na období 2019 – 2020 poskytnutá Moravskoslezským krajem
Účelem dotace je pořízení vybavení koncovým zařízením a nebo přijímači, které umožní přechod na DVB-T2 a to ve výší  92.367,- Kč

Dále nás Moravskoslezský kraj podpořil dotací učenou na realizaci sociální služby na léta 2015 až 2020.

Dále nás podpořilo Statutární město Opava a to účelovou dotací na provozní a mzdové náklady, a další účelovou dotací na provoz sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu.

DOTACE 2019

Získali jsme dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Díky této skutečnosti, jsme mohli vytvořit nové webové stránky společnosti Vila Vančurova o.p.s., které právě sledujete.

Z  dotačního programu byla také financována účast  zaměstnanců Vila Vančurova o.p.s. na těchto školeních:

  • Základní kurz Bazální stimulace
  • Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
  • Podpora kvality života klientů s demencí

 

Za finanční podporu děkujeme

Tým pracovníků Vily Vančurovy o.p.s.

 

 

Poskytnutí Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I v roce 2019 mohou všechny sociální služby poskytované společností Vila Vančurova o.p.s poskytovat tu nejlepší péči seniorům v našem regionu a blízkém okolí. Toho se nám daří dosáhnout především díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

Moravskoslezský kraj

 

Získali jsme finanční podporu z rozpočtu Magistrátu města Opavy

Tato finanční podpora z rozpočtu města Opavy bude i letos stejně jako v předchozích letech využita na úhradu provozních nákladů a nákladů souvisejících se zajišťováním provozu sociální služby.

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

Opava

 

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

Také v letošním roce jsme se účastnili projektu VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.  Získali jsme nadační příspěvek v hodnotě 10 000 Kč. Který jsme využili na spolufinancování nových webových stránek.  

Bazální stimulace

V Lednu 2019 u nás proběhl certifikovaný kurz Bazální stimulace, na který jsme získali část finančních prostředků v roce 2018 od Nadačního Fondu Tesco. Absolvováním akreditovaného kurzu Bazální stimulace získali naší zaměstnanci dostatek praktických dovedností k aplikování metody Bazální stimulace v praxi s klienty. Budou tak moci každodenně podporovat rozvoj schopností seniorů v oblasti vnímání, komunikace a pohybu. Věříme, že se tak zvýší kvalita života seniorů, kterým chceme zajistit péči v nadstandardní kvalitě.

Tesco

 

DOTACE 2018

Poskytnuta Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj

 

a finanční podpora z rozpočtu Magistrátu města Opavy

Opava

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem - Program na podporu zvýšení kvality

Sociální služba Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. v roce 2018 dostala příležitost účastnit se dotační výzvy v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji s názvem „Pořízení nového vybavení, v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby „Domova se zvláštním režimem“- Vila Vančurova o.p.s. v Opavě.“

Díky laskavému přispění Moravskoslezského kraje mohlo vedení Vily Vančurovy o.p.s. zakoupit nové vybavení pro klienty v podobě:

  • 6 pečovatelských lůžek s příslušenstvím
  • 6 nočních stolků s výklopnou jídelní deskou pro imobilní klienty
  • 6 univerzálních jídelních stolků k lůžkům

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

 

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

V lednu roku 2018 odstartoval již čtvrtý ročník projektu Vy rozhodujete - my pomáháme, společnosti Tesco Stores a.s.
Je potěšením oznámit našim fanouškům, že se náš projekt s názvem Dotkneš-li se těla - dotkneš se srdce, umístil mezi finalisty a z počtu 571 žádostí byl vybrán, aby společně s dalšími dvěma postupujícími projekty bojoval o přízeň a podporu zákazníků společnosti Tesco Stores a.s.
Účastí v tomto programu získala společnost Vila Vančurova o.p.s. příležitost k tomu, aby získala finanční prostředky potřebné pro absolvování kurzů bazální stimulace. Absolvování těchto odborných kurzů je velmi nákladné, ale zároveň velmi potřebné. Teoretické znalosti a získané praktické dovednosti, umožní našim zaměstnancům pracovat s klienty na vysoké odborné úrovní. Jejich znalosti napomohou zejména imobilním klientům ke zvýšení kvality jejich života.
Od 7. května do 4. června 2018 hlasovali zákazníci společnosti Tesco Stores a.s. pro náš projekt ve všech prodejnách v našem regionu.  Získali jsme přes sedm tisíc hlasů!
Díky tak veliké podpoře jsme se v soutěži umístili na druhém místě a získali tak od Nadačního fondu Tesco peněžitý příspěvek 16 000 Kč na realizaci kurzu bazální stimulace.

Děkujeme Všem věrným zákazníkům, kteří se rozhodli podpořit naši vizi a úsilí o poskytování té nejlepší péče pro naše klienty.
Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco a organizátorům projektu společnosti Tesco Stores a.s. za úsilí věnované realizaci této nadační výzvy s tak nádhernou myšlenkou.

Tesco