DOTACE 2023

Projekt Vila Vančurova o.p.s.  - pořízení automobilu pro sociální služby je spolufinancován  Evropskou unií v rámci reakce unie na pandemii Covid-19.

Díky tomuto projektu Obecně prospěšná společnost Vila Vančurova získala finanční prostředky na pořízení 2 automobilů na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) splňující emisní limit 95 g CO2/km. pro zkvalitnění sociálních služeb a to Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu

Naše zařízení díky této finanční podpoře mohlo zakoupit jeden osobní automobil vícemístný bez úprav, a jeden osobní automobil 5 místný pro potřeby zajištění zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných klientům obecně prospěšnou společností Vila Vančurova.

Za poskytnutou podporu velmi děkujeme.

Miroslav Glos

Ředitel Vily Vančurova o.p.s.

automobil

Logolink IROP

 

DOTACE 2022

Obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. získala finanční prostředky na pořízení automobilu pro sociální službu Domov pro seniory. Díky finanční podpoře z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji v rámci dotačního titulu KSS 4/2022. naše zařízení mohlo zakoupit automobil FORD Transit pro sociální služby, Díky tomuto kroku budou naše sociální služby schopny ve větší míře zprostředkovat našim klientům kontakt se společenským prostředím, flexibilněji reagovat na zajištění jejich individuálních potřeb, a dále také bude automobil  sloužit k  rozšíření možností akvizičních činností  pro klienty v našem zařízení.

Za poskytnutou podporu velmi děkujeme.

Miroslav Glos

Ředitel Vily Vančurova o.p.s

automobil

automobil

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova v Opavě získala finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč na pořízení klimatizace pro naše klienty, Finanční prostředky jsme získali z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji v rámci dotačního titulu KSS 1/2022.

Díky těmto finančním prostředkům, se nám podařilo vybudovat klimatizaci ve čtvrtém patře budovy Domova se zvláštním režimem, kde takto našim klientům zajistíme nejen prvotřídní péči, ale také příjemné prostředí, zejména v letním období.

Za poskytnutou podporu velmi děkujeme.

Miroslav Glos

Ředitel Vily Vančurova o.p.s.

 

Moravskoslezský kraj  poskytl finanční prostředky na kulturní a aktivizační činnosti v našem zařízení. Z programu na podporu  zdravého stárnutí V Moravskoslezském kraji na rok 2022 jsme získali finanční prostředky na realizaci těchto kulturních akcí:

 1. Vystoupení se zvířaty pro 27 seniorů
 2. ZOO Ostrava pro 10 seniorů
 3. Taneční workshop pro seniory – 24 seniorů Beseda u Cimbálu (Kubalovci-posezemí s cimbálovkou) – 33 seniorů
 4. Papoušci a jejich život – 26 seniorů
 5. Terapie hudbou – 32 seniorů
 6. Kulturně-vzdělávací seminář – 35 seniorů

Za poskytnutou finanční podporu velmi děkujeme.

Vedení Vily Vančurova o.p.s.

 

Z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022 v rámci dotačního titulu KSS 2/22 jsme získali finanční prostředky na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku pro Domov se zvláštním režimem.

Ze stejného dotačního titulu jsme také obdrželi finanční prostředky na výmalbu Domova pro seniory.

Co všechno jsme z dozačních prostředků zakoupili uvidíte v naší fotogalerii. Za poskytnutou podporu Moravskoslezskému kraji velmi děkujeme.

Vedení Vily Vančurova o.p.s.

Fotogalerie

Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary
Dotace, dary

 

DOTACE 2021

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.
 
 I v devátém kole nadačního   programu společnosti Tesco Stores a.s. jsme byli úspěšní a získali jsme finanční prostředky ve výši  16 000 Kč . Finanční prostředky byly využity na tisk výroční zprávy a propagačních materiálů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Vily Vančurovy v Opavě.
 
Jsme rádi že pomáháte. Děkujeme!
 
Výsledek obrázku pro vy rozhodujete my pomáháme logo
 
 
 
Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.
 
Příspěvek  z nadačního fondu společnosti Tesco Stores a.s. v honotě 20 000 Kč jsme využili na zakoupení Antigenních testů pro testování klientů i zaměstnanců společnosti Vily Vančurovy  o.p.s.
 
Za Vaši pomoc srdečně děkujeme.
 
 
Ředitel Miroslav Glos, MBA
 a tým Vila Vančurova o.p.s.
 

 

Výsledek obrázku pro vy rozhodujete my pomáháme logo

 

Vážení příznivci Vily Vančurova,

rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že jsme získali finanční prostředky z dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Z tohoto projektu se nám podařilo zakoupit deset nových polohovacích postelí s antidekubitními matracemi pro sociální službu Domov pro seniory a deset polohovacích postelí s antidekubitními matracemi  pro socální službu Domov se zvláštním režimem.

Jsme rádi, že diky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje můžeme klientům sociálních služeb Vily Vančurova poskytnout to nejlepší vybavení, které spolu s kvalitní péčí a laskavým přístupem personálu zajišťuje našim seniorům krásný podzim života.

Za poskytnutou podporu velmi děkujeme.

Ředitel Miroslav Glos, MBA

a tým Vila Vančurova o.p.s.

 

 

DOTACE 2020

 

 

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

I letos jsme se s chutí zapojili do projektu VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s. Velmi si vážíme vaší podpory, díky které jsme získali nadační příspěvek v hodnotě 16.000 Kč, který jsem využili na propagaci našeho zařízení tiskem Výroční zprávy za rok 2019.

Výsledek obrázku pro vy rozhodujete my pomáháme logo

 

Název projektu: Výstavba zařízení pro sociální služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava

Název programu:  Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

Cílem projektu je zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb.

Realizací akce dojde k výstavbě přístavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem vznikne tak nových 52 lůžek, 20 pro domov pro seniory a 32 pro domov se zvláštním režimem. Součástí výstavby bude také pořízení nového vybavení jak pro klienty sociální služby, tak pro personál zařízení.

V rámci realizace projektu vznikne 26 nových, dvoulůžkových pokojů o výměře 20,71, až 21,32 m². Každé dva pokoje budou mít společné bezbariérové hygienické zařízení se sprchovým místem. Uživatelé budou mít k dispozici v objektu také dvě denní společenské místnosti s jídelnou a kuchyňským koutem, samostatně na každém obytném patře.

Akce bude realizována v souladu s materiálně technickým standardem sociálních služeb. Dojde tak výraznému zkvalitnění života uživatelů v pobytovém zařízení a dojde také k vytvoření prostoru pro více osobní a individualizovaný přístup k naplňování potřeb uživatelů, kterým tak Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. poskytne větší šanci žít plnohodnotný život.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310

Za poskytnutou finanční podporu děkujeme.

Miroslav Glos, MBA

Ředitel

Vila Vančurova o.p.s.

 

 

Z dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji jsme získali finanční prostředky na realizaci projektů Pořízení nového vybavení v rámci materiálně - technického zabezpečení služby Domov pro seniory a Domov ses zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.

Z těchto dotačních prostředků,  jejíchž celková výše činila 600 000 Kč. Jsme zakoupili:

 1. Polohovací postele včetně antidekubitních matrací a to jak na sociální službu Domov pro seniory tak na sociální službu Domov se zvláštním režimem.
 2. Počítače včetně příslušenství, které budou sloužit pracovníkům k zajištění provozu sociální  služby.

Získali jsme také finanční prostředky na výmalbu Domova se zvláštním režimem, která proběhla v tomto roce.

Z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Moravskoslezském kraji na rok 202O  který má za cíl Podporu aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů, jsme dále získali finanční prostředky na realizaci projektu Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem - Vila Vančurova v Opavě

Získané finanční prostředky v hodnotě 1 000 000 Kč budou použity na výstavbu nového objektu registrovaných pobytových sociálních služeb, čímž dojde k navýšení kapacity sociální služby Domova pro seniory o 25 míst

Jsme vděční, že se společně můžeme podílet na rozvoji a zkvalitňování  sociálních služeb pro občany města Opavy.

Za získané finanční prostředky děkujeme.

 

V roce 2019 jsme se pomalu připravovali na přechod vysílání na nový vysílací standart, tyto přípravy jsme prováděli také začátkem roku 2020,  v tom nám pomohla dotace kraje Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standart DVB-T2 na období 2019 – 2020 poskytnutá Moravskoslezským krajem
Účelem dotace je pořízení vybavení koncovým zařízením a nebo přijímači, které umožní přechod na DVB-T2 a to ve výší  92.367,- Kč

Dále nás Moravskoslezský kraj podpořil dotací učenou na realizaci sociální služby na léta 2015 až 2020.

Dále nás podpořilo Statutární město Opava a to účelovou dotací na provozní a mzdové náklady, a další účelovou dotací na provoz sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu.

DOTACE 2019

Získali jsme dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Díky této skutečnosti, jsme mohli vytvořit nové webové stránky společnosti Vila Vančurova o.p.s., které právě sledujete.

Z  dotačního programu byla také financována účast  zaměstnanců Vila Vančurova o.p.s. na těchto školeních:

 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
 • Podpora kvality života klientů s demencí

 

Za finanční podporu děkujeme

Tým pracovníků Vily Vančurovy o.p.s.

 

 

Poskytnutí Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I v roce 2019 mohou všechny sociální služby poskytované společností Vila Vančurova o.p.s poskytovat tu nejlepší péči seniorům v našem regionu a blízkém okolí. Toho se nám daří dosáhnout především díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

Moravskoslezský kraj

 

Získali jsme finanční podporu z rozpočtu Magistrátu města Opavy

Tato finanční podpora z rozpočtu města Opavy bude i letos stejně jako v předchozích letech využita na úhradu provozních nákladů a nákladů souvisejících se zajišťováním provozu sociální služby.

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

Opava

 

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

Také v letošním roce jsme se účastnili projektu VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.  Získali jsme nadační příspěvek v hodnotě 10 000 Kč. Který jsme využili na spolufinancování nových webových stránek.  

Bazální stimulace

V Lednu 2019 u nás proběhl certifikovaný kurz Bazální stimulace, na který jsme získali část finančních prostředků v roce 2018 od Nadačního Fondu Tesco. Absolvováním akreditovaného kurzu Bazální stimulace získali naší zaměstnanci dostatek praktických dovedností k aplikování metody Bazální stimulace v praxi s klienty. Budou tak moci každodenně podporovat rozvoj schopností seniorů v oblasti vnímání, komunikace a pohybu. Věříme, že se tak zvýší kvalita života seniorů, kterým chceme zajistit péči v nadstandardní kvalitě.

Tesco

 

DOTACE 2018

Poskytnuta Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj

 

a finanční podpora z rozpočtu Magistrátu města Opavy

Opava

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem - Program na podporu zvýšení kvality

Sociální služba Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. v roce 2018 dostala příležitost účastnit se dotační výzvy v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji s názvem „Pořízení nového vybavení, v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby „Domova se zvláštním režimem“- Vila Vančurova o.p.s. v Opavě.“

Díky laskavému přispění Moravskoslezského kraje mohlo vedení Vily Vančurovy o.p.s. zakoupit nové vybavení pro klienty v podobě:

 • 6 pečovatelských lůžek s příslušenstvím
 • 6 nočních stolků s výklopnou jídelní deskou pro imobilní klienty
 • 6 univerzálních jídelních stolků k lůžkům

Za poskytnutou podporu děkujeme.
Miroslav Glos, MBA
Ředitel společnosti

 

Projekt VY ROZHODUJETE - MY POMÁHÁME, společnosti Tesco Stores a.s.

V lednu roku 2018 odstartoval již čtvrtý ročník projektu Vy rozhodujete - my pomáháme, společnosti Tesco Stores a.s.
Je potěšením oznámit našim fanouškům, že se náš projekt s názvem Dotkneš-li se těla - dotkneš se srdce, umístil mezi finalisty a z počtu 571 žádostí byl vybrán, aby společně s dalšími dvěma postupujícími projekty bojoval o přízeň a podporu zákazníků společnosti Tesco Stores a.s.
Účastí v tomto programu získala společnost Vila Vančurova o.p.s. příležitost k tomu, aby získala finanční prostředky potřebné pro absolvování kurzů bazální stimulace. Absolvování těchto odborných kurzů je velmi nákladné, ale zároveň velmi potřebné. Teoretické znalosti a získané praktické dovednosti, umožní našim zaměstnancům pracovat s klienty na vysoké odborné úrovní. Jejich znalosti napomohou zejména imobilním klientům ke zvýšení kvality jejich života.
Od 7. května do 4. června 2018 hlasovali zákazníci společnosti Tesco Stores a.s. pro náš projekt ve všech prodejnách v našem regionu.  Získali jsme přes sedm tisíc hlasů!
Díky tak veliké podpoře jsme se v soutěži umístili na druhém místě a získali tak od Nadačního fondu Tesco peněžitý příspěvek 16 000 Kč na realizaci kurzu bazální stimulace.

Děkujeme Všem věrným zákazníkům, kteří se rozhodli podpořit naši vizi a úsilí o poskytování té nejlepší péče pro naše klienty.
Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco a organizátorům projektu společnosti Tesco Stores a.s. za úsilí věnované realizaci této nadační výzvy s tak nádhernou myšlenkou.

Tesco