VILA VANČUROVA má za sebou krásnou minulost a před sebou smysluplnou budoucnost.

Kdyby budovy měly svá hesla, heslo Vily Vančurova by jistě znělo: POMÁHAT.

Pomáhat z nemoci ke zdraví. Pomáhat novému životu na svět. Pomáhat seniorům žít důstojný život.

Bývalá opavská porodnice, dnešní Vila Vančurova patří k místům, které beze sporu mají své výrazné genius loci. Budova bývalé opavské porodnice byla postavena v letech 1911-1912 podle projektu vídeňského architekta Alfreda Kellera, která plných padesát let sloužila jako léčebné sanatorium. Dalších pět desítek let jako porodnice pro velkou část opavského regionu. Dnes je domovem pro seniory, hlavně pak pro ty, kteří již potřebují určitou dopomoc a péči.

Narodila se zde většina Opavanů

Především období, kdy vila sloužila jako porodnice pro Opavu a široké okolí způsobilo, že se budova stala jednou z nejznámějších míst v regionu.

Narodila se zde totiž většina současných obyvatel města. A tisíce zde narozených maminek pak ve stejné budově přivedly na svět své potomky. A neméně velký počet čerstvých dědečků a babiček ve zdejších prostorách poprvé spatřil svá vnoučata… Jako porodnice se vila nesmazatelně zapsala do života tří generací obyvatel Opavy.

                                             

Výjimečné snímky z roku 1955 věnované paní Marcelou Maňkovou (dcera obyvatelky Vily), pro níž je Vila Vančurova kouzelným místem, ve kterém si mohly s maminkou tuto neopakovatelnou událost po 66 letech znovu připomenout.

Potěšující proměna ve Vilu Vančurova

Poté, co opavská porodnice dosloužila, a bylo otevřeno nové gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice, začal objekt chátrat. Téměř deset let byl předmětem kritiky opavské veřejnosti a také zájmu stavebních a developerských společností. Začátkem listopadu 2012 získal od města objekt i se zahradou opavský podnikatel Miroslav Glos. Společnost MG Senior Centrum OP s.r.o. zde slíbila do roka vybudovat moderní, mírně nadstandardní, bezbariérové bydlení pro starší generaci.

Což se pod vedením hlavního architekta Jiřího Horáka povedlo. V únoru 2014 se nastěhovala první klientka, po ní další. V prosinci 2014 předala společnost MG Senior Centrum budovu do rukou obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova. Ta celý objekt nadále provozuje a poskytuje v něm služby pro seniory. Výhodou nově vzniklé instituce je její poloha. Blízkost Slezské nemocnice zaručuje možnost rychlého lékařského zásahu v případě potřeby. Kladem je i snadná dostupnost městského centra, velká zahrada přitom zaručuje seniorům potřebné soukromí a klid.

„Původní záměr jsme na přání veřejnosti doslova za pochodu změnili. Moderní bezbariérové bydlení pro seniory jsme rozšířili o péči pro nesoběstačné klienty,“ vysvětluje Miroslav Glos, jehož jméno je spojeno se dvěma podobnými, úspěšnými projekty - MG Medical Centrum v Ostrožné a MG Rezidence Elizabeth v Popské ulici.

Jaká je dnešní Vila Vančurova?

Nový domov našlo pod její střechou 70 klientů. Část seniorů bydlí v samostatných bytech. Klientům je zde poskytována stálá čtyřiadvacetihodinová odborná péče na oddělení Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem i v tzv. odlehčovací službě.

V přízemí velkoryse zrekonstruovaného objektu se nacházejí prostory pro welnes a rehabilitaci, vše přizpůsobeno potřebám starších lidí. První až čtvrté patro je uzpůsobeno pro poskytování odborné pomoci a komplexní ošetřovatelské péče pro 60 nesoběstačných klientů Domova pro seniory, 8 klientů Domova se zvláštním režimem a 2 klienti Odlehčovací služby. „O tyto klienty je pečováno denně čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu a to na vysoké zdravotní i etické úrovni. V teamu máme motivované pracovníky, kteří si neustále snaží zvyšovat svou kvalifikaci, zaměstnanci absolvují kurzy Bazální stimulace a další odborná školení a stáže.“ uvádí vrchní sestra společnosti Vila Vančurova. „Odlehčovací služba je určena především pro rodiny, které doma pečují o svého seniora. V případě, že potřebují odjet na dovolenou, vymalovat či rekonstruovat obydlí, nebo aby si sami odpočinuli,“ vysvětluje sociální pracovnice s tím, že jde o krátkodobé pobyty od jednoho týdne do tří měsíců. Vila Vančurova je jediné zařízení na Opavsku, které tuto „pomocnou ruku rodinám“ nabízí a poskytuje.

Nastal čas pro tvorbu domova

Přestože rekonstrukce Vily Vančurova byla finančně i organizačně velmi náročná, nebyla nejdůležitější částí záslužného projektu. Následovalo totiž přijímání klientů a „osídlení“ objektu. V proudu je třetí, neméně důležitá etapa, přetvoření vily na skutečný domov pro její obyvatele.

„Rekonstrukce nebyla jednoduchá, navíc jsme během ní měnili zadání. Ale výsledek je opravdu uspokojivý. Dnes je naše kapacita zcela naplněna. Přičíst musíme i výběrová řízení a prověřování kvalitního a citlivého personálu, “ uvádí Glos. Na řadě je z krásného, moderního zařízení učinit pro klienty skutečný domov.

V první řadě jsou zde důsledně respektovány požadavky a potřeby klientů. Vila je otevřena tak, aby kdykoliv mohl kdokoliv z rodiny a přátel přijít svého seniora navštívit. V programu jsou proto kromě dopoledních vnitřních aktivit, jako je třeba pravidelné pečení koláčů, buchet a závinů, trénování paměti, pohybová cvičení, muzikoterapie, tvořivé dílny, také odpolední aktivity, které obyvatele vily propojují s okolním světem. Přicházejí dobrovolníci, děti z okolních škol a školek, ochotnické soubory, senioři se scházejí na odpolední povídání… „Objekt se stále více zabydluje a zútulňuje. Naši klienti si sebou vzali svá oblíbená křesla, obrazy, kousky nábytku. A to nejen do svých bytů, ale také ke zkrášlení chodeb a společných prostor. Týden po týdnu je to u nás hezčí a domáčtější,“ potvrzuje sociální pracovnice. Knihovna v ředitelně je plná knih, které věnovali dárci a příznivci Vily Vančurova a slouží k zapůjčení všem klientům.

Vila Vančurova má svou budoucnost

Podle všeho má zajímavý objekt před sebou dobrý výhled do budoucnosti. Jako centrum pro seniory by opravená a upravená vila mohla sloužit veřejnosti třeba další půlstoletí. Její provozovatelé rozhodně neskládají ruce do klína. Stále je totiž co zlepšovat.

Úkolů pro nadcházející roky je hned několik. Na řadě je zpracování projektu a následně pak generální rekonstrukce parku. Park by měl doplnit altánek, cestičky, lavičky i dětské hřiště, tak, aby si sem stále častěji přicházely hrát děti z okolních mateřských škol. „Neustále chceme celý domov i park stále více otevírat pro celé široké okolí, tak aby se zde prolínaly všechny generace. Nechceme naše seniory izolovat. Právě naopak, chceme, aby se jejich život dál rozvíjel. K tomu potřebujeme nejen pomoc a spolupráci zaměstnanců a odborníků, ale také rodin a spousty dobrovolníků. Dokončili jsme projekt s architektonickou kanceláří Technico Opava s.r.o. a získali jsme stavební povolení k výstavě nové sociální služby o kapacitě 50 lůžek. Nejprve potřebujeme získat finanční prostředky, provést demolici starého objektu na našem pozemku a pak se pustit v roce 2020 do plánované výstavby“, uzavírá imaginární procházku Vilou Vančurova ředitel Miroslav Glos, který stál u její obnovy a nového uvedení do života.