Cílová skupina – pro koho je služba určena

Cílovou skupinu Domova se zvláštním režimem tvoří občané žijící ve městě Opavě a okolí nebo kteří mají vztah k městu Opava a Moravskoslezskému kraji.

Senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení.

Fotogalerie

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem