Dovolte nám, abychom jménem všech seniorů a zaměstnanců senior centra Vila Vančurova o.p.s. poděkovali jednotlivcům, firmám, nadacím, organizacím a dobrovolníkům za jejich rozhodnutí věnovat svůj čas, úsilí i finance k naplnění cílů a poslání Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.

ROK 2020

V roce 2020 se nejen seniorům, ale také celému světu život převrátil vzhůru nohami. Sevřelo nás riziko onemcnění Covid-19, které ohrožuje všechny, především ty nejzranitelnější - seniory. Za pochodu se stále učíme a děláme vše pro to, abychom ochránili zdraví našich dam a pánů, všechna opatření zvýšili naše náklady na provoz služby o 40%.
 Podpora nejen firem ale také jednotlivců je úžasná, velice děkujeme, že i v těchto nelehkých časech jste tady s námi.

Podpořili nás: 

 • paní Jeřábková Božena
 • Nakladatelství Sagit
 • Obec Zátor
 • paní Ludmila Mrozková
 • pan Martin Mrozek
 • MUDr. Lenka Zdwihalová
 • Háj ve Slezku
 • pan Břetislav Skalík
 • Ing. Ivo Kolář
 • Ing. Iveta Lamichová
 • pan Jiří Burian
 • Trikross-Invest a.s.
 • TEVA Czech Industries s.r.o.
 • paní Marie Andreeová
 • MUDr. Jarmila Fialová
 • paní Gabriela Hřivnáčová
 • NF Tesco
 • MUDr. Elena Kamrádková
 • paní Volková Irena
 • paní Černá Alena
 • Trikross-Invest a.s.
 • OÚ Chlebičov
 • paní  Martina Pospěchová
 • NF Karel Komárek
 • NF Josefa Nováka
 • pan Břetislav Skalík
 • Mgr. Miloslav Kukol
 • MVDr. Michaela Hlávková
 • OÚ Zátor
 • Kofola - podporou pitného režimu
 • Energetický a průmyslový holding, a. s.
 • Semix - kašemi a nápoji pro naše seniory 
 • Moje látky.cz
 • Bubulákov
 • Ardon - látkami na emipíry 
 • nábytek Morava
 •  nadace Čez
 • o2
 • Mgr. Miroslav Kukol 
 • Semilias a.s.
 • Nakladatelství HOST - výtisky knih 
 • Kaufland - potravinovým balíčkem pro koletiv Vila Vančurova o.p.s.
 • pan Jiří Motloch
 • nadace Agrofert  
 • Promed a.s.

ROK 2019

I v roce 2019 jsme se těšili podpory nejen jednotlivců, ale také firem. Velice děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit nás ve snaze poskytnout seniorům tu nejlepší péči.

Podpořili nás:

 • MUDr. Ladislav Hosák
 • Iva Holubová, PhDr.
 • Kodex a.s.
 • Gastro Tylšar s.r.o.
 • Nadační fond Tesco
 • Nakladatelství Sagit, a.s.
 • KVADOS, a.s.
 • Ing. Jiří Jaroš
 • TRICROSS-INVEST, a.s
 • Městský úřad Hradec nad Moravicí
 • Obecní úřad Mokré Lazce
 • Obecní úřad Chlebičov
 • Lamichová Sabina
 • Městský úřad Bílovec
 • Obecní úřad Zátor

ROK 2018

Děkujeme Firmám, které nás podpořily v roce 2018:

 • Město Jemnice
 • Obec Háj ve Slezsku
 • MG Pharma
 • Model Obaly a.s.
 • Nadační Fond Tesco
 • Optys, spol. s.r.o.
 • Zahradnictví Sládeček – Květena Opava
 • Květinářství Slunečnice s.r.o.
 • Moravskoslezské Cukrovary, a.s.
 • Slevomat.cz a.s.
 • Český rozhlas – Ježíškova vnoučata
 • Armádní noviny – Jan Grohmann

Rádi bychom také poděkovali všem dárcům a donátorům, kteří poskytli finanční, ale i hmotné dary na vybavení našeho zařízení, ale i těm, kteří věnovali svůj čas pro dobro našich klientů.

Vám všem patří náš velký dík.

 

Naši dobrovolníci:

 • paní Jana, Radka a Lenka
 • studentky Slezského Gymnázia v Opavě: Klára, Eva, Tereza, Zuzana, Ivana

Děkujeme Českému rozhlasu za realizaci projektu "Ježíškova vnoučata", prostřednictvím kterého dopřáli zejména osamělým seniorům prožít vánoční svátky v hojnosti a radosti z drobných i větších darů, které našli pod stromečkem od štědrých jednotlivců i firem, kteří neváhali tento projekt podpořit a splnit jim jejich přání.  Děkujeme také dárcům, kteří prostřednictvím projektu Ježíškova Vnoučata věnovali dary organizaci Vila Vančurova o.p.s. Tyto dary byly přínosem jak pro seniory, tak pro zaměstnance našeho Domova a to již několik let po sobě. Děkujeme.

Staňte se i Vy Jedním z těch, kdo podpoří náš rodící se projekt. Máte jedinečnou možnost podílet se na zrodu projektu společně s týmem odvážných, nadšených a odhodlaných lidí, kteří silně vnímají potřebu změny péče a přístupu k seniorům.