Finančně:

 • Jednorázový bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě - číslo účtu: 240445092/0600 prosíme, do zprávy uveďte DAR, vaše jméno a emailovou adresu)
 • Dar v hotovosti: recepce Vila Vančurova, Vančurova 1217/5, Opava, Po - Pá 7 - 15 hodin

Na Vaše finanční dary Vám vystavíme doklad a daňově účinnou darovací smlouvu. Je vždy respektován účel, na který je dar věnován. Dárce je zaevidován do seznamu dárců a po souhlasu bude zveřejněn na webu a ve výroční zprávě.

Poskytnutím věcného daru:

Služby? Věci? Vybavení? Každý má co nabídnout...Co třeba?

 • Notebook, stolní PC - využití: postupně obnovujeme pracovny a pracovníci využívají výpočetní techniku pro administrativní práci. Také ergoterapeut potřebuje prostor pro práci.
 • Zdravotnický materiál - rádi přijmeme nevyužitý zdravotnický materiál - např. inkontinenční pomůcky, nutridrinky.
 • Úklidové prostředky - jary, čistící prostředky, houbičky, papírové utěrky apod.
 • Kompenzační pomůcky - zachovalé pomůcky usnadňující pohyb - chodítka, vozíčky, antidekubitní matrace apod.
 • Polohovací pomůcky - zachovalé nebo nové pomůcky pro polohování a prevenci dekubitů.
 • Výtvarný materiál - papíry, výkresy, korálky, ruční papír, barvy vodové, temperové, nitě, bavlnky, kousky látek apod.
 • Kancelářské potřeby - využijeme papíry do tiskárny, propisky, bloky, obálky, prostě vše, co využijeme ke každodenní kancelářské práci.
 • Služby tisku - máme množství drobného tisku, jako jsou letáky, vizitky, a další propagační materiál, který potřebujeme nejlépe zdarma vytisknout, máte takovouto možnost?
 • Potraviny - přebytky domácí zeleniny a ovoce ze zahrádky, mouky, cukry, s dostatečnou dobou spotřeby a jiné potraviny.
 • Dopravní služby – rádi bychom se vydali na výlety, ale nemáme čím.
 • Zprostředkování vystoupení, koncertu, besedy - pro zpestření aktivit pro naše klienty můžeme také využít dar v podobě zajímavé akce, která proběhne u nás ve Vile.

Prosíme, před rozhodnutím něco nám darovat, kontaktujte aktivizační pracovnici na telefonu 733 628 912 nebo emailem aktivita@vilavancurova.cz.

Svým časem:

Chcete aktivně a smysluplně vyplnit váš volný čas? Jste v důchodu, na mateřské dovolené či bez práce? Chcete pomáhat seniorům? Nevíte jak?
Naši dobrovolníci mohou poskytovat seniorům pomoc v rámci zachování soběstačnosti a aktivizace četbou, doprovázením na procházkách, kulturních a sportovních akcích, zapojováním se do volnočasových aktivit, aj.

Nejprve se obraťte se na Dobrovolnické centrum Elim Opava, které koordinuje dobrovolníky, jakmile se stanete dobrovolníkem kontaktujte aktivizační pracovnici Vila Vančurova o.p.s.