Úhrada sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem

 

Úhrada za pobyt v Domově se zvláštním režimem je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006, v platném znění.

1. Ubytování                                  250,- Kč/den.

2. Stravování                                 205,- Kč/den.

3. Péče                                           příspěvek na péči*


CELKEM MĚSÍČNĚ                      13.841 Kč + příspěvek na péči

 

*Těm, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je prostřednictvím Úřadu práce měsíčně vyplácen Příspěvek na péči. Výše příspěvku na péči se odvíjí od míry podpory druhé osoby, a to ve 4. stupních od 880 Kč, 4.400 Kč, 12.800 Kč nebo 19.200 Kč. V případě pobytu v Domově pro seniory náleží celá částka příspěvku na péči zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

 

Spoluúčast na úhradě v Domově se zvláštním režimem

 

Spoluúčast na úhradě doplatku

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, musí po úhradě pobytu v Domově pro seniory klientovi zůstat alespoň 15% z jeho příjmu. V případě, že klient nemá dostatečný příjem na úhradu pobytu, obracíme se na rodinného příslušníka (nebo osobu blízkou či právnickou osobu) se Smlouvou o spoluúčasti na doplatku na poskytování sociálních služeb tak, aby byla úhrada za pobyt doplacena do plné výše úhrady.

 

Spoluúčast na úhradě nákladů

Naši snahou je poskytovat kvalitní péči zaměřenou na individuální potřeby každého klienta v odpovídajícím prostředí. Obecně je dáno, že skutečné měsíční náklady na lůžko v pobytových zařízeních sociálních služeb činí 40 000 Kč. Uvědomujeme si, že bez finanční pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Opavy, sponzorů a dárců by nebylo v našich silách tuto službu v dané kvalitě poskytovat. Obracíme se proto o spoluúčast na úhradě nákladů v sociální službě i na rodinné příslušníky klientů (příbuzné nebo osoby blízké, příp. právnické osoby), se kterými uzavíráme Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů v sociální službě.

 

Jednolůžkový pokoj                              7.000,- Kč/měsíčně

Dvoulůžkový pokoj                               5.900,- Kč/měsíčně

 

Ceník fakultativních služeb

 

Domov se zvláštním režimem nabízí svým klientům fakultativní služby.  Fakultativní služby jsou hrazeny zvlášť a klient si může zvolit následující fakultativní služby dle vlastní potřeby:

 

  1. Internet na pokoji klienta, provoz PC                   300 Kč / měsíčně
  2. Výběr hotovosti na 10.000 Kč                              100 Kč
  3. Kopírování                                                                2 Kč
  4. Kadeřnické a pedikérské služby                           dle vlastního ceníku