Ceník sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem Vila Vančurova

Cena za pobyt v Domově se zvláštním režimem Vila Vančurova (dále jen DZR) se skládá ze tří následujících položek:

1. Ubytování

Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. může domov se zvláštním režimem požadovat za ubytování částku maximálně 210,- Kč/den.

2. Stravování

Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. může domov se zvláštním režimem požadovat za celodenní stavování částku maximálně 170,- Kč/den.
Částka pouze za oběd činí 75,- Kč/oběd v případě stravování rodinného příslušníka.

3. Příspěvek na péči

Klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je prostřednictvím státu vyplácen příspěvek na péči. Výše příspěvku na péči se odvíjí od nutné míry podpory druhé osoby. Charakter služby je určen především pro klienty se III. a IV. stupněm příspěvku na péči (8 800,- Kč/měsíc potažmo 13 200,- Kč/měsíc). Tyto finanční prostředky slouží k zajištění základních sociálních služeb.

Výše příspěvků na péči:

1. stupeň 880,- Kč
2. stupeň 4 400,- Kč
3. stupeň 8 800,- Kč
4. stupeň 13 200,- Kč

Vyplácený příspěvek na péči náleží v plné výši domovu se zvláštním režimem.

V případě volné kapacity přijímáme také klienty s nižším přiznaným příspěvkem na péči a to dle individuální dohody.

V těchto individuálních případech spolupracuje sociální pracovnice s klientem a jeho rodinou na zvýšení příspěvku na péči (prostřednictvím žádosti o zvýšení stupně příspěvku na péči).

Dle přání a svých potřeb si klient může doobjednat fakultativní služby, které jsou uvedeny ve zvláštním ceníku.

Ceník platný od 1. 8. 2016

Miroslav Glos
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.

 

Spoluúčast na úhradě nákladů v sociální službě Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.

Vila Vančurova o.p.s. poskytuje vysoce kvalitní individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora. Zajistit tento způsob péče je finančně velmi náročné, skutečné měsíční náklady na lůžko ve Vile Vančurově o.p.s. činí 35.000 Kč měsíčně. Vila Vančurova o.p.s. se aktivně snaží získat finanční zdroje na kvalitní péči účastí v grantových řízeních (MPSV, Magistrát města Opavy,  Krajský úřad Ostrava, Nadační fondy a další), hledáním individuálních i firemních dárců.

Úhrada za pobyt v Domově se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. je stanovena na základě zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Úhrada za ubytování a stravu  činí max. 11.560 Kč, cena zahrnuje ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla a stravu 4x denně (v případě diety DIA je strava přizpůsobena potřebám klienta 6x denně). Úhrada péče je stanovena dle přiznaného příspěvku na péči (1.st. 880 Kč, 2.st. 4.400 Kč, 3.st. 8.800 Kč, 4.st. 13.200 Kč), který náleží celý zařízení.

Dle § 71 odst.3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Vzhledem k tomu, že klientovi musí po úhradě ubytování a stravy zůstat alespoň 15% jeho příjmu, uzavírá Vila Vančurova o.p.s. smlouvu o spoluúčasti na úhradě doplatku za poskytování služeb do výše 11.560 Kč s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Vzhledem k tomu, že úhrady nejsou dostatečné k pokrytí celkových nákladů na péči o klienta, uzavírá Vila Vančurova o.p.s. smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Do nákladů je také zahrnuta nadstandardní spotřeba elektrické energie spotřebovaná vlastními spotřebiči klienta (po revizi daného spotřebiče), poskytnutí televize na pokoji klienta (včetně úhrady koncesionářských poplatků).

a) Jednolůžkový pokoj  5 500,- Kč/měsíc
b) Dvoulůžkový pokoj 4 400,- Kč/měsíc

Ceník platný od 1. 11. 2018

Miroslav Glos, MBA
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.

 

Ceník fakultativních služeb v Domově se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.

Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova nabízí svým klientům fakultativní služby.  Fakultativní služby jsou hrazeny zvlášť a klient si může zvolit následující fakultativní služby dle vlastní potřeby:

a) Mimořádná Individuální a skupinová canisterapie (léčebné působení psa na člověka) mimo pravidelný termín  
individuální 500,- Kč/hod
skupinová 250,- Kč/hod
b) Využívání internetu na pokoji klienta, provoz PC 300,- Kč/měsíc
c) Mimořádný nákup mimo objednávací termín 100,-Kč/1 úkon
d) Úschova cenností  50,-Kč/měsíc
e) Výběr hotovosti nad 10.000 Kč 100,-Kč/1 úkon
f) Kopírování  
1 strana A4 2,-Kč
oboustranně A4 4,-Kč

Služby profesionální kadeřnice, pedikérky, fyzioterapeuta dle jejich sazebníku.

Ceník platný od 1. 10. 2018.

Miroslav Glos, MBA
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.