F00 - F09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

Tato sekce zahrnuje řadu duševních poruch, seskupených na základě prokazatelně společné etiologie onemocnění, poranění nebo jiného poškození mozku, které vede k mozkové dysfunkce. Dysfunkce může být primární, např. u nemoci, poranění nebo poškození, která postihují mozek přímo nebo predilekčně, nebo sekundární, např. u systémových onemocnění a poruch, které postihují mozek jen jako jeden z mnoha orgánů nebo systémů.

Co je Alzheimerova choroba?

 

Ke stažení