Ceník služeb – Odlehčovací služba Vila Vančurova o.p.s.

Cena za pobyt v Odlehčovací službě poskytované Vilou Vančurovou o.p.s. (dále jen odlehčovací služba) se skládá z následujících položek:

1. Ubytování

Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je stanovena částka za ubytování ve výši 210,- Kč/den. Tato částka obsahuje zajištění úklidu a praní prádla.

2. Stravování

Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je stanovena částka za stravování ve výši 170,- Kč/den.

Tato částka se skládá z následujících položek:

Položka Potraviny Režie Celkem Kč
Snídaně 16,- Kč 18,- Kč 34,- Kč
Oběd 33,- Kč 42,- Kč 75,- Kč
Svačina 8,- Kč  9,- Kč 17,- Kč
Večeře
(případně 2. večeře při dietní stravě)
20,- Kč 24,- Kč 44,- Kč
  77,- Kč 93,- Kč 170,- Kč

Částka pouze za oběd činí 75,- Kč v případě stravování rodinného příslušníka.

3 Poskytování péče

Poskytoval se zavazuje poskytnout klientovi odlehčovací služby následující úkony péče:

Úkon Cena/Hodina
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí
130,- Kč
 • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základné péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
130,- Kč
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné zprávy, instituce a jiné navazující služby
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
130,- Kč
 • sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
130,- Kč
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
130,- Kč
 • výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti
  • nácvik a upevňování motorických schopností, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při zajištění chodu domácnosti
130,- Kč

Úhrada za poskytované služby je vyčíslena na základě skutečně spotřebovaného času k zajištění péče o klienta. Trvá-li úkon kratší dobu než 1 hodinu, poměrná část úhrady se krátí.

Nemá-li klient přiznaný příspěvek na péči nebo jeho zdravotní stav již neodpovídá stanovenému stupni, zhodnotí se jeho aktuální stav, kterému stupni klient aktuálně odpovídá.

Vzhledem k výši příspěvků na péči poskytovatel stanovuje následující horní hranice měsíčních úhrad péče:

Stupeň PNP

Výše PNP

2. stupeň

4 400,- Kč

3. stupeň

12 800,- Kč

4. stupeň

19 200,- Kč

Ceník platný od 1. 8. 2019

Miroslav Glos
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.

 

Spoluúčast na úhradě nákladů v Odlehčovací sociální službě Vila Vančurova o.p.s.

Vila Vančurova o.p.s. poskytuje vysoce kvalitní individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora. Zajistit tento způsob péče je finančně velmi náročné, skutečné měsíční náklady na lůžko ve Vile Vančurově o.p.s. činí 35.000 Kč měsíčně. Vila Vančurova o.p.s. se aktivně snaží získat finanční zdroje na kvalitní péči účastí v grantových řízeních (MPSV, Magistrát města Opavy,  Nadační fondy a další), hledáním individuálních i firemních dárců.

Úhrada za pobyt v odlehčovací službě Vila Vančurova o.p.s. je stanovena na základě zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Úhrada za ubytování a stravu  činí max. 11.560 Kč, cena zahrnuje ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla a stravu 4x denně (v případě diety DIA je strava přizpůsobena potřebám klienta 6x denně). Úhrada péče je stanovena dle přiznaného příspěvku na péči (1.st. 880 Kč, 2.st. 4.400 Kč, 3.st. 8.800 Kč, 4.st. 13.200 Kč), který náleží celý zařízení.

Dle § 71 odst.3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Vzhledem k tomu, že klientovi musí po úhradě ubytování a stravy zůstat alespoň 15% jeho příjmu, uzavírá Vila Vančurova o.p.s. smlouvu o spoluúčasti na úhradě doplatku za poskytování služeb do výše 11.560 Kč s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Vzhledem k tomu, že úhrady nejsou dostatečné k pokrytí celkových nákladů na péči o klienta, uzavírá Vila Vančurova o.p.s. smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Do nákladů je také zahrnuta nadstandardní spotřeba elektrické energie spotřebovaná vlastními spotřebiči klienta (po revizi daného spotřebiče), poskytnutí televize na pokoji klienta (včetně úhrady koncesionářských poplatků).

Spoluúčast na úhradě nákladů:

a) Jednolůžkový pokoj  5 500,- Kč/měsíc
b) Dvoulůžkový pokoj 4 400,- Kč/měsíc

Ceník platný od 1. 1. 2020

Miroslav Glos, MBA
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.

 

Ceník fakultativních služeb v Odlehčovací službě Vila Vančurova o.p.s.

Odlehčovací služba Vila Vančurova nabízí svým klientům fakultativní služby. Fakultativní služby jsou hrazeny zvlášť a klient si může zvolit následující fakultativní služby dle vlastní potřeby:

a) Mimořádná Individuální a skupinová canisterapie (léčebné působení psa na člověka) mimo pravidelný termín  
individuální 500,- Kč/hod
skupinová 250,- Kč/hod
b) Využívání internetu na pokoji klienta, provoz PC 300,- Kč/měsíc
c) Mimořádný nákup mimo objednávací termín 100,-Kč/1 úkon
d) Úschova cenností 50,-Kč/měsíc
e) Výběr hotovosti nad 10.000 Kč 100,-Kč/1 úkon
f) Kopírování  
1 strana A4 2,-Kč
oboustranně A4 4,-Kč

Služby profesionální kadeřnice, pedikérky, fyzioterapeuta dle jejich sazebníku.

Ceník platný od 1. 10. 2018.

Miroslav Glos, MBA
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.