Společné video seniorů a zaměstnanců Vily Vančurova, kterým vyjadřujeme poděkování složkám, které byli v prvních liniích v boji proti COVID-19.

Prostřednictvím našich webových stránek velice děkujeme KATKA PRUSKOVÁ PHOTOGRAPHY za natočení a úpravu tohoto videa. Nejedná se pouze o ukázku, kde můžete vidět jednotlivé prostry Vily, ale hlavně o veřejné poděkování složkám, které byly v prvních liniích v boji proti Covid-19 (záchranáři, policisté, zdravotníci a další složky IZS).

Doba coronavirová zasáhla také naší Vilu a díky tomuto videu chceme upozornit na to, že v této nelehké době byl pracovně vytížen všechen personál, nejednalo se pouze o zdravotníky a pracovníky přímé péče, ale také o pracovníky úklidu, pracovníky zajišťující stravování a výdej stravy, pracovníky prádelny, aktivizační pracovnici a velké množství dobrovolníků, kteří napomáhali zajišťovat běžný provoz Vily.

Senioři pod vedením aktivizační pracovnice Veroniky Chmelové nacvičili taneční kroky na píseň Jerusalema, které si uzpůsobili k tanci na židli a invalidním vozíku. Jak sami uvidíte na samotném videu během natáčení videa si všichni užili spoustu zábavy.

Níže naleznete odkaz na zmíněné video:

https://www.youtube.com/watch?v=J_rrxEH_Cho

Zpět na aktuality