Poděkování

Dobrý den,

chtěl jsem Vám poděkovat za vstřícný a profesionální přístup v případě přijímání mamky do Vašeho zařízení.

Byl jsem mile překvapen jednak prostředím domova, ale hlavně ochotou a zájmem personálu.

Děkuji za Váš čas.

S pozdravem

Kořený, 30. 6. 2020

 

Poděkování

Dobrý den,

dnes jsem poprvé po "koronaviru" navštívila na uzavřeném oddělení maminku Aničku Hřivnáčovou. Naše shledání bylo velmi emotivní a pro mě neuvěřitelné - maminka mě po té dlouhé době poznala! Jako bych tam byla naposledy včera. Maminka září spokojeností, nic jí nechybí, má se u vás prostě dobře. 

A proto píšu. Abych se sklonila před personálem, který se stará o naši maminku - a nejen o ni - naprosto úžasně. Profesionálně a s láskou.

Děkuji. Jana Holušová, 10. 6. 2020

 

Poděkování

Ani si neumíte představit , jak nám se dobře usíná s myšlenkou, že naše milovaná maminka je v tak dobrých rukou. Je to vyjímečná žena a proto jsme si zvolily Vás.

Děkujeme.          

Smolik  a Fischerovi, 6. června 2020

 

Poděkování

Dobrý den p.Podobová,

ráda bych jménem mým a sestry. S. Fischerové a cele rodiny, poděkovala za dnešní možnou návštěvu. Bedlivě jsem sledovala situaci. Má sestra byla stavem a péči o maminku tak ohromena, byla tak šťastná a celá rodina s ni, že maminka je v pořádku.

 

Po skoro 3 měsících utrpení jsem poprvé viděla sestru šťastnou, spokojenou a klidnou.

Moc děkujeme, máte na tom velký podíl.

Jen co to bude možné, přijedeme.

S pozdravem a respektem,

Děkuje M. Smolík s celou rodinou 28.5.2020
 

Poděkování

Dobrý den, vážený pane řediteli,
chtěla bych touto cestou poděkovat jménem celé naší rodiny za nadstandardní péči o naši maminku paní Alžbětu Škrabákovou. Jsem vděčná, že poslední rok svého života strávila v tak příjemném a krásném prostředí, plném aktivit, s veškerou možnou péčí, fyzickou i duchovní, obklopená ochotou a úsměvy.
Děkuji Vám, pane řediteli, za tu úžasně zrekonstruovanou Vilu a nádherný park, paní Podobové za příjemné vstupní jednání, pečovatelce Zuzance, první tváři ve Vile, kterou maminka viděla, za velmi milé přijetí, paní Janě Šamarové za její neutuchající nadšení při vymýšlení zábavy a aktivit včetně oslavy narozenin, recepční Pavlínce, která ochotně zařídila cokoli, všem sestrám, ošetřovatelkám a celému personálu Vily Vančurovy za jejich nelehkou a velmi záslužnou práci.
A zvláštní, ze srdce poděkování paní Terese Kopytek, dobrému andělu Vily, bytosti organizačně velmi schopné, chytré, nesmírně empatické, laskavé a vstřícné, za ty jiskřičky, kterými v jejích často velmi unavených očích spolehlivě vždy probleskl ten její úžasný smysl pro humor. Její péče, starost a zájem o maminku byly nevšední. Bylo mi ctí se s ní ve svém životě potkat.
Přeji Vám a všem ve Vile hodně síly, energie a trpělivosti ve Vaší náročné a obětavé práci.

Alena Zapletalová - dcera, Opava 29. 3. 2017

 

 


Poděkování

Dobrý den, pane řediteli,
ráda bych poděkovala všem zaměstnancům Vily Vančurova, kteří se podíleli na péči o mého tatínka Jiřího Kozelského. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již bohužel nemohl více využít všechny možnosti, akce a aktivity, které seniorům nabízíte pro zpestření jejich života. Byl alespoň pasivním účastníkem a tichým pozorovatelem mnoha z nich. I když se občas vyskytl nesoulad mezi rodinnými příslušníky a personálem, vždy byl z obou stran veden snahou o co nejlepší zdravotnickou i ošetřovatelskou péči o tatínka.
Přeji Vám a všem zaměstnancům do nového roku hodně zdraví, štěstí a trpělivosti v záslužné a nelehké péči o seniory, která jim ulehčí a zpříjemní život se všemi jejich zdravotními obtížemi.

S pozdravem Eva Sehnálková, 17.1.2017

Poděkování

Vážený pane řediteli,
paní Šamarová, paní Podobová, paní Terezo a všichni obětaví a příjemní pracovníci Vily Vančurova, dovolte, abych vám všem poděkoval jménem celé naší rodiny za péči, kterou jste věnovali naší mamince ve Vila Vančurova. Myslím, že naše maminka byla snad úplně prvním klientem Domova pro seniory ve Vile Vančurova. Mohli jsme tak společně s ní i s vámi všemi být u zrodu něčeho, co zasluhuje daleko většího veřejného uznání a ocenění než je toho naše společnost schopna. Počínaje samotným nápadem, jeho realizací až po nikdy nekončící a obětavou práci všech, kteří se na provozu a denní péči o seniory podílejí jste udělali ohromný kus práce. Věřte, že děláte práci, která i když je leckdy těžká a náročná, jen málokterá se jí vyrovná, co se týče prospěšnosti. Jsme si toho vědomi a moc děkujeme.
Budeme vašimi příznivci i poté, co naše maminka odešla.

Luděk Zdražil, syn s rodinou, Zdena Šarmanová, dcera s rodinou, 9. 12. 2016

Poděkování

Chtěla bych aspoň touto cestou poděkovat všem, kteří se svým dílem přičinili o to, aby má maminka Bohumila Marková mohla dožít v prostředí, které, jak sama říkala … „je to teď můj domov!“
Pokud zůstane soucítění se starými, nemocnými a nemohoucími a pomoc v každodenním jejich těžkém životě, pak se ani já nebudu obávat v takovémto zařízení dožít i svůj život.

Helena Muchová - dcera, Opava 20.9.2016

Poděkování

Vážený pane řediteli, dovolte, abych touto cestou poděkovala Vašim zaměstnancům, především však zdravotním sestrám a ošetřovatelkám, které se s láskou do posledních hodin života věnovaly mé mamince paní Květoslavě Gebauerové.
Za jejich nadstandardní přístup a péčí, které se jí dostalo během celého jejího pobytu u Vás, patří mé velké poděkování. Díky těmto lidem prožila podzim svého života s důstojností a úctou, která člověku náleží.
Jsem šťastná, že má volba Vašeho pečovatelského domu díky Vašim zaměstnancům bylo to nejlepší, co jsem mohla mamince dopřát.
Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji Vám a Vašim zaměstnancům spoustu sil a energie pro Vaši náročnou práci.

Krzestanová Alena - dcera, Opava 19.9.2016

Poděkování do Vily Vančurovy Opava

Když před osmi měsíci postihla naši maminku paní Stanislavu Jurákovou mozková příhoda, život naší rodiny se obrátil vzhůru nohama. Maminka byla v nemocnici, poté v rehabilitačních ústavech, její stav se však výrazně zlepšit nepodařilo. Zůstala částečně ochrnutá, postižená v projevech a upoutána na invalidní vozík. Pro ni jako pro bývalou zdravotnici, která se celý život s obrovským nasazením starala o druhé, je tato situace obzvláště těžká, neboť si svůj zdravotní stav uvědomuje se všemi důsledky, které jí už nikdy nedovolí vést takový život, jaký měla předtím.
V naší těžké životní situaci nám však svitla tolik potřebná naděje. Když pobyt maminky v rehabilitačním ústavu končil, hledaly jsme pro ni takové zařízení, kde se bude mít doslova „jako v bavlnce“. Se sestrou jsme v Opavě a okolí kontaktovaly a navštívily několik domovů pro seniory a po velmi pečlivé úvaze a na základě referenci přátel a známých se rozhodly najít mamince další péči ve Vile Vančurova, o.p.s. v Opavě. Nutno zdůraznit, že už první kontakt s prostředím této nádherně zrekonstruované budovy, s ředitelem panem Miroslavem Glosem, jeho spolupracovnicemi a spolupracovníky, nás „dostal“. Setkaly jsme se zde s nebývalou empatií, z níž bylo znát, že pro ně nejsme anonymní klient, jehož životní příběh i neštěstí v podobě vážné nemoci je nezajímá. Naopak. Laskavost, vstřícnost, zájem o náš problém, ale i tolik potřebná profesionalita je ze strany zaměstnanců Vily Vančurova samozřejmostí, nad níž při jednáních vždy znovu žasneme.
Naše maminka našla ve Vile Vančurova veškerou myslitelnou čtyřiadvacetihodinovou péči. Má krásný, světlý pokoj se svým sociálním zařízením. Stará se o ni tým zdravotních sestřiček, pracovníků pečovatelských služeb a sociální pracovnice, kteří jsou hodní, milí a ochotní. Pečují nejen o maminku, ale pomáhají i nám rodinným příslušníkům, které její fyzický i psychický zdravotní stav trápí. Maminka má po celý den aktivity, rozhodně nesedí zavřená v pokoji, ale je s ostatními v krásné společenské místnosti či venku pod stromy, kde pijí kávu a mají svůj program.
A protože maličkosti napoví nejvíce, uvedeme alespoň dvě z nich. Já i sestra bydlíme poblíž Vily Vančurova. Jednou okolo třiadvacáté hodiny, když jedna z nás jela okolo domů, všimla si, že se v pokoji maminky svítí. Dostaly jsme strach, že se jí přitížilo. Hned druhý den nám však sestřičky vysvětlily, že maminka dostala křeč do nohy, zazvonila na ně a přítomný pečovatel masér ji pak hodinu před půlnocí nohu rozmasíroval. Druhý „příběh“ se týká narozenin jedné z nás, která dostala od maminky na lístku roztřeseně napsané blahopřání „Vše nejlepší“. Celá dojatá rodina nechápala, jak může maminka psát. Až poté jsme se dozvěděly, že jí ruku vedla sestřička, před níž jsme se o narozeninách letmo zmínily.
Vážený pane řediteli, chceme Vám a Vašim spolupracovníkům ze srdce poděkovat. Opava takové místo pro seniory potřebovala jako sůl a Vy jste zkrátka skvělí. Přejeme Vám hodně sil při překonávání všech překážek, které, jak tušíme, mohou být i velice náročné. Přejeme si, aby se Vám i nadále dařilo „kormidlovat“ Vilu Vančurovu jako dobré místo pro život těch, kteří už nejsou soběstační. A v neposlední řadě přejeme Vile Vančurova i všem stejně skvělým zařízením, aby je státní správa i samospráva podporovaly, pomáhaly a oceňovaly.

Iveta Lamichová a Táňa Štěrbová, Opava 21.7.2015

Poděkování

Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám i Vašim zaměstnancům poděkovala za ochotu a vstřícnost při organizování rodinné oslavy jednoho z Vašich klientů, pana Bohumila Vítka, který minulý týden oslavil 90. narozeniny. Velmi jste nám pomohli tím, že jsme mohli použít společenskou místnost Vily Vančurova a zároveň vše, co vybavení těchto prostor poskytuje. Ve všech našich příbuzných, kteří se oslavy zúčastnili, Vaše seniorské centrum vyvolalo jednoznačně nadšení. Líbila se nám nejen společenská místnost, kde oslava proběhla, ale i tatínkův pokoj a ostatní společné prostory, kterými jsme prošli. Vše působí velmi příjemně, upraveně, moderně, čistě. Určitě na nás mile zapůsobilo také vystupování všech Vašich zaměstnanců, s nimiž jsme se setkali. Je znát, že jsou to nejen profesionálové na svém místě, ale i vstřícní, příjemní a trpěliví lidé.
Jsme Vám velmi vděčni, že jsme směli u Vás oslavu tatínkovi uspořádat. Bylo znát, že i on sám je šťastný a spokojený, a to pro nás bylo nejdůležitější.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám osobně i všem, kdo se spolu s Vámi starají o naše nejbližší, aby se Vám práce dařila stejně dobře jako dosud, abyste měli stále dostatek sil a trpělivosti, protože péče o seniory není vždy snadná a jednoduchá, a abyste prožívali co nejvíce radosti z toho, že zajišťujete našim babičkám a dědečkům důstojné stáří a vytváříte pro ně skutečný domov, kde se díky Vám cítí dobře.
Za celou rodinu Vás s úctou zdraví

Radmila Lustigová, dcera Bohumila Vítka

První ohlas rodiny naší klientky...

Především bychom celá rodina rádi poděkovali za možnost využít služeb, které nabízíte. Velmi důstojné a kulturní prostředí, příhodná lokalita, samotná budova i vybudované zázemí doplňuje park, který bude zejména v letních měsících příjemným zpestřením pobytu seniorů. Tento celek vytváří skvělé předpoklady pro život seniorů na úrovni, o které jsme donedávna mohli jen snít. To vše je vidět bezprostředně při návštěvě Vily Vančurova.
Co však vidět není a co je ještě cennější, je přístup personálu jak k seniorům samotným, tak k jeho rodině, která se tak může účastnit a podílet se na životě seniora ve Vile Vančurova. Vstřícnost, ochota a snaha nacházet to nejlepší možné řešení v každém ohledu, které souvisí s adaptací seniora na nové prostředí, doplněno o komplexní zdravotnický i sociální profesionální přístup, to je něco, co tak úplně samozřejmé není. Symbolicky případná, pro původní poslání budovy t.j. porodnici - je skutečnost, že když cokoli nového přichází na svět, jsou s tím spojeny nějaké "porodní bolesti". Již nyní však můžeme říct, že původně jen deklarovaná ambice být velmi vstřícným a empaticky citlivým prostředím, je naplňována vaším odhodláním a snahou vše zvládnout ke spokojenosti vašich klientů.
Přejeme vám, kromě pocitu dobře vykonávané práce, aby jste měli z vašeho poslání radost, tak jako, věřím, ji bude mít řada dalších spokojených klientů, za jaké můžete považovat i nás.

Luděk Zdražil s rodinou