Vila Vančurova je nestátní neziskovou obecně prospěšnou společností, jež byla založena MG Senior Centrem OP s.r.o. za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb, přechodných a dlouhodobých pobytových služeb pro seniory se zajištěním stravování, včetně zajištění ošetřovatelských, rehabilitačních, zdravotních a obslužných činností.

Název: Vila Vančurova o.p.s.
Sídlo: Vančurova 5, Opava, 746 01
Statutární zástupce: Miroslav Glos, MBA – ředitel 
Telefon: 602 540 755
Web: www.vilavancurova.cz
E-mail: reditel@vilavancurova.cz
IČO: 02250152
ID:  ev6uyfw
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace: Krajský soud Ostrava, rejstřík obecně prospěšných společností, spisová značka O 1224
Registrované služby: Domov pro seniory (54 lůžek)
Odlehčovací služba (2 lůžka)
Domov se zvláštním režimem (18 klientů)
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK 
Číslo účtu: 240446618/0600
Členství: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR