Poskytované sociální služby

Návštěvní hodiny u klientů v sociálním zařízení Vila Vančurova:

Domov pro seniory a odlehčovací služba: 9:00 - 19:00 hodin
Domov se zvláštním režimem: 10:00 - 11:30, 15:00 - 17:00 hodin 

Informace o službách podá Sociální pracovnice, která je k dispozici tyto úřední dny pro osobní setkání (nebo dle domluvy):

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 15:30
Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 15:30

Telefonicky je možné sociální pracovnici kontaktovat v pracovní dny od 7:30 – 15:00 hod. (polední pauza 11:30-12:30 hod.)

Základní informace spolu s žádostmi o umístění je možné obdržet na recepci v pracovní dny od 7:00 – 11:30, 12.30 - 15:30

Zdravotní péči poskytujeme našim klientům na základě indikace lékaře prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků v době od 7.00 do 19.00 hodin. Akutní zdravotní péči v nočních hodinách zajišťuje Rychlá záchranná služba na základě telefonické výzvy vyškolených a kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, kteří jsou k dispozici nepřetržitě 24 hod.

Zdravotní sestry vychystávají a podávají léčivé přípravky v různých formách, aplikaci inzulínu, převazy, měření fyziologických hodnot, hodnocení rizika vzniku dekubitů, dehydratace a pádů. Dále provádíme aktivizační cvičení jako prevenci imobilizačního syndromu.

Ošetřovatelskou péči provádíme v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky prostřednictvím pracovníků přímé péče (pečovatelů).

Lékařskou péči zajišťujeme prostřednictvím praktického lékaře, vizitou 1x měsíčně na pokojích klientů. V případě potřeby zajišťujeme vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení nebo jiné odborné ambulanci a objednáváme na převoz sanitku. Doprovod k odborným lékařům mimo naše zařízení si zajišťuje rodinný příslušník.

POSLÁNÍM POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VILY VANČUROVY O.P.S.,

je poskytovat vysoce kvalitní, profesionální služby pro seniory, kteří vyžadují 24 hodinovou péči druhé osoby, s cílem zajistit jim kvalitní prožití stáří na základě prvků z biografického modelu péče a podporovat klienty tak, aby se cítili co nejvíce jako doma. Podporujeme seniory k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a poskytujeme jim pomoc, podporu a péči s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Naší snahou je poskytovat klientovi „normální“ životní rytmus, na který byl zvyklý v domácím prostředí. Před nástupem klienta zjišťujeme jak žil, co jej bavilo, jak trávil volný čas a jak by si představoval svůj pobyt v domově pro seniory. Práce s biografií klienta nám pomáhá porozumět změněným způsobům v jeho chování, ale také porozumět jeho životním etapám, které silně ovlivňují jeho jednání. Biografii klienta je nutné zakomponovat do péče o seniora a informace z biografie tak mohou být využitelné v plánování aktivit a v individuálních plánech péče.

Klienty podporujeme, aby co nejvíce komunikovali s rodinou a aby je rodina navštěvovala. Klient má možnost si návštěvu pozvat kdykoli během dne dle své vůle od 9.00 do 19.00 hod. S ohledem na spolubydlícího, může klient s návštěvou využít společenskou místnost v 1. paře. a přilehlou zahradu s lavičkami.

Klienti vily mají zajištěno ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálních zařízením a dvoulůžkových pokojích se společným soc. zařízením. Dle svých zájmů mohou navštěvovat běžné denní aktivity (např. canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, reminiscence, procvičování paměti, cvičení, Bingo, pečení, předčítání, promítání filmů, cestománii), duchovní péči, odpolední posezení u kávy. Jsou jim zprostředkovány kulturní a společenské akce (koncerty, přednášky, besedy) v areálu Domova nebo doprovod na akce, k lékaři, do obchodu, na procházku apod.

Jako doplňkové služby nabízíme některé pokoje vybavené dřezem, ledničkou a televizorem s možností připojení k internetu, zřízení telefonní linky, nadstandardní spotřeby elektrické energie spotřebované vlastními spotřebiči. Současně zajišťujeme pohotovostní tlačítko, které je umístěné na zápěstí klienta. Dále fakultativní služby jako jsou nákupy, pedikúru, manikúru, holiče, rehabilitace, masáže, internet na pokoji.
Péče o naše klienty pokračuje i v jejich závěrečné etapě života, kdy jsou již upoutáni na lůžko a je jim poskytována péče s prvky Bazální stimulace našimi vyškolenými zaměstnanci.

Vila Vančurova je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR z.s. Celková kapacita Vily Vančurova o.p.s. je 56 míst na 3 registrovaných sociálních službách, z toho 46 na Domovu pro seniory, 2 na Odlehčovací službě, 8 míst na Domovu se zvláštním režimem s celodenním dohledem.